Chuyển đổi gói data dành cho thuê bao Smart và VIP

Gói cước Smartgói VIP là hai gói cước trả sau đang rất được ưa chuộng khi tham hòa mạng trả sau Vinaphone, khi đăng ký tham gia gói Smart và gói VIP các thuê bao sẽ được hưởng ưu đãi tích hợp từ các dịch vụ tin nhắn, thoại, data và tiết kiệm đến 50% cước phí sử dụng data so với việc đăng ký riêng lẻ.

Bên cạnh đó nếu các gói cước Smart, VIP bạn  đã đăng ký có dung lượng data chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng bạn có thể nâng cấp gói cước data mặc định lên gói data có ưu đãi cao hơn. Để biết thuê bao của bạn có thể nâng cấp lên gói 3G nào từ gói mặc định đã đăng ký bạn và cách nâng cấp gói cước, mời bạn theo dõi nội dung bài viết này.

chuyen-doi-goi-data-danh-cho-thue-bao-smart-va-vip

Chuyển đổi gói data dành cho thuê bao Smart và VIP Vinaphone:

Để nâng cấp gói data từ gói trả sau Smart và VIP bạn có thể sử dụng một trong hay cú pháp tin nhắn sau:

Soạn <Tên gói> ON gửi 888

Hoặc DK <tên gói> gửi 888.

Các gói data kèm theo gói cước Smart và gói VIP:

1. Các tùy chọn data kèm theo gói Smart:

STT Tên gói cước Tùy chọn data kèm theo Cách chuyển đổi Giá cước

1

Gói SMART-99

-Nâng cấp MAX lên MAX100

-Nâng cấp MAX lên MAX200

-Nâng cấp MAX100 lên MAX200

– Soạn MAX100 ON gửi 888

hoặc DK MAX100 gửi 888
– Soạn: MAX200 ON gửi 888

hoặc DK MAX200 gửi 888
-Soạn: MAX200 ON gửi 888

hoặc DK MAX200 gửi 888

-119,000đ

-164,000đ

-169,000đ

2

Gói SMART-119

-Nâng cấp MAX100 lên MAX200,0K -Soạn: MAX200 ON gửi 888

hoặc DK MAX200 gửi 888

-169,000đ
3

Gói SMART-199

-Nâng cấp MAX100 lên MAX200, Soạn: MAX200 ONgửi 888

hoặc DK MAX200 gửi 888

-249,000đ

2. Các tùy chọn data kèm theo gói VIP:

STT Tên gói cước Tùy chọn data kèm theo Cách chuyển đổi Giá cước
1

Gói VIP-99

-Nâng cấp MAX lên MAX100

-Nâng cấp MAX lên MAX200

-Nâng cấp MAX100 lên MAX200

-MAX100 ON gửi 888

hoặc DK MAX100 gửi 888

-MAX200 ON gửi 888

hoặc DK MAX200 gửi 888

-MAX200 ON gửi 888

hoặc DK MAX200 gửi 888

114,000đ

159,000đ

ư159,000đ

2

Gói VIP-119

-Nâng cấp MAX100 lên MAX200 -MAX200 ON gửi 888

hoặc DK MAX200 gửi 888

164,000đ
3

Gói VIP-169

-Nâng cấp MAX lên MAX100

-Nâng cấp MAX lên MAX200

-Nâng cấp MAX100 lên MAX200

-MAX100 ON gửi 888

hoặc DK MAX100 gửi 888

-MAX200 ON gửi 888

hoặc DK MAX200 gửi 888

-MAX200 ON gửi 888

hoặc DK MAX200 gửi 888

184,000đ

229,000đ

229,000đ

4

Gói VIP-179

-Nâng cấp MAX100 lên MAX200 -MAX200 ON gửi 888

hoặc DK MAX200 gửi 888

224,000đ

Lưu ý:

– Sau khi thực hiện nâng cấp, gói cước mới sẽ có hiệu lực trong tháng tiếp theo.

– Bạn có thể quay về gói data mặc định trước đó bằng cách đến trung tâm giao dịch, cửa hàng Vinaphone để chuyển đối.

Với việc cho phép nâng cấp các gói cước 3G lên gói cước 3G có dung lượng cao hơn từ gói Smart và gói VIP Vinaphone, các thuê bao trả sau sẽ dễ dàng điều chỉnh gói data 3G phù hợp với nhu cầu sử dụng và tiết kiệm tối data chi phí. Hãy nâng cấp gói cước khi cần thiết để sử dụng 3G thật hiệu quả các thuê bao nhé.

Chúc các bạn nâng cấp thành công các gói 3G từ hai gói trả sau Smart và gói VIP và có những giây phút làm việc và giải trí thư giãn khi đồng hành cùng các dịch vụ của Vinaphone.

Đánh Giá

Sim số đẹp trả trước